ตารางราคารถยนต์เพื่อการพาณิชย์

Hilux Revo Standard Cab

Hilux Revo Standard Cab
เกรด ราคา
4x4 2.8 Entry AT 766,000
4x4 2.8 Entry 714,000
4x2 2.8 Entry 609,000
4x2 2.4 Entry AT 644,000
4x2 2.4 Entry 594,000
4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น 594,000
4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) 554,000
4x2 2.4 Entry AT(ไม่มีกระบะ) 604,000

Hilux Revo Z Edition

Hilux Revo Z Edition
เกรด ราคา
Double Cab 4x2 2.4 Mid AT 60th Aniversary 825,000
Double Cab 4x2 2.4 Mid AT 817,000
Double Cab 4x2 2.4 Mid 60th Aniversary 785,000
Double Cab 4x2 2.4 Mid 777,000
Double Cab 4x2 2.4 Entry AT 739,000
Double Cab 4x2 2.4 Entry 699,000
Smart Cab 4x2 2.4 Mid AT 60th Aniversary 770,000
Smart Cab 4x2 2.4 Mid AT 750,000
Smart Cab 4x2 2.4 Mid 60th Aniversary 720,000
Smart Cab 4x2 2.4 Mid 700,000
Smart Cab 4x2 2.4 Entry AT 679,000
Smart Cab 4x2 2.4 Entry 679,000

Hilux Revo Prerunner & 4x4

Hilux Revo Prerunner & 4x4
เกรด ราคา
Double Cab 4x4 2.8 High AT 1,207,000
Double Cab 4x4 2.8 High 1,157,000
Double Cab 4x4 2.4 Mid 1,005,000
Double Cab Prerunner 2.4 High AT 1,032,000
Double Cab Prerunner 2.4 High 982,000
Double Cab Prerunner 2.4 Mid AT 941,000
Double Cab Prerunner 2.4 Mid 891,000
Double Cab Prerunner 2.4 Entry AT 891,000
Double Cab Prerunner 2.4 Entry 841,000
Smart Cab 4x4 2.8 High 1,001,000
Smart Cab 4x4 2.4 Mid 904,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Mid AT 854,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Mid 804,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Entry AT 790,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Entry 740,000

Hilux Revo Prerunner & 4x4 60th Anniversary

Hilux Revo Prerunner & 4x4 60th Anniversary
เกรด ราคา
Double Cab 4x4 2.8 High AT 60th Anniversary 1,227,000
Double Cab 4x4 2.8 High 60th Anniversary 1,177,000
Double Cab 4x4 2.4 Mid 60th Anniversary 1,025,000
Double Cab Prerunner 2.4 High AT 60th Anniversary 1,052,000
Double Cab Prerunner 2.4 High 60th Anniversary 1,002,000
Double Cab Prerunner 2.4 Mid AT 60th Anniversary 961,000
Double Cab Prerunner 2.4 Mid 60th Anniversary 911,000
Smart Cab 4x4 2.8 High 60th Anniversary 1,021,000
Smart Cab 4x4 2.4 Mid 60th Anniversary 924,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Mid AT 60th Anniversary 874,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Mid 60th Anniversary 824,000

Hilux Revo Rocco

Hilux Revo Rocco
เกรด ราคา
Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT 60th Anniversary 1,301,000
Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT 1,281,000
Double Cab Prerunner 2.4 Rocco AT 60th Anniversary 1,116,000
Double Cab Prerunner 2.4 Rocco AT 1,096,000
Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT 60th Anniversary 1,141,000
Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT 1,121,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Rocco AT 60th Anniversary 991,000
Smart Cab Prerunner 2.4 Rocco AT 971,000

Hilux Revo GR Sport

Hilux Revo GR Sport
เกรด ราคา
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT 1,334,000
Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT 899,000

Hiace

Hiace
เกรด ราคา
GL Glass Van A/T (Silver)
GDH301R-GDFDYT/B1
1,160,000
GL Glass Van A/T (White)
GDH301R-GDFDYT/A1
1,154,000

Commuter

Commuter
เกรด ราคา
ดีเซล 2.8 AT 1,299,000
ดีเซล 2.8 MT 1,269,000