รถยนต์เอนกประสงค์

Sienta

Sienta
เกรด ราคา
1.5 V 889,000
1.5 G 775,000

Veloz

Veloz
เกรด ราคา
Premium 875,000
Smart 795,000

Innova Crysta

Innova Crysta
เกรด ราคา
2.8 Crysta Premium 1,439,000
2.8 Crysta 1,289,000
2.0 Entry 1,209,000

Fortuner Leader

Fortuner Leader
เกรด ราคา
2.4 Leader V 4WD 1,560,000
2.4 Leader V 1,490,000
2.4 Leader G 1,371,000

Fortuner Legender

Fortuner Legender
เกรด ราคา
2.8 Legender 4WD 60th Anniversary 1,889,000
2.8 Legender 4WD 1,859,000
2.8 Legender 1,795,000
2.4 Legender 4WD 1,673,000
2.4 Legender 1,603,000

Fortuner GR Sport

Fortuner GR Sport
เกรด ราคา
2.8 GR Sport 4WD 1,919,000

Coaster

Coaster
เกรด ราคา
Coaster 1,960,000

Alphard

Alphard & Vellfire
เกรด ราคา
3.5 VIP 5,509,000
2.5 HV 4,019,000
Vellfire 2.5 3,889,000