กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี TOYOTA 🎉 ชวนคุณร่วมกิจกรรม แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของความสุข ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 🚗

กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี TOYOTA 🎉 ชวนคุณร่วมกิจกรรม แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของความสุข ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 🚗

มาร่วมแชร์ภาพพร้อมเรื่องราวความสุขของคุณและรถโตโยต้า
ที่มีต่อรถยนต์โตโยต้ารุ่นใด ก็ได้ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเขียนบรรยายเรื่องราวใต้ภาพ แบบใดก็ได้ผ่าน 3 หัวข้อดังนี้
• ความผูกพัน และความภาคภูมิใจกับรถยนต์โตโยต้า รุ่นคลาสสิค (Retro car)
• ความผูกพัน และความภาคภูมิใจกับรถยนต์โตโยต้า รุ่นตกแต่งพิเศษ (Modify car)]
• ความผูกพัน และความสุขในการใช้รถยนต์โตโยต้า (My beloved car)
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย! และเป็นส่วนหนึ่งของ Photobook 60 ปี โตโยต้า

กติกาการร่วมสนุก
• โพสต์ภาพพร้อมเขียนเรื่องราวการเดินทางของคุณสั้นๆ 1 ประโยค ผ่านช่องทางดังนี้
1. Facebook หรือ IG ส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็ก  #60ปีโตโยต้า #ร่วมขับเคลื่อนอนาคต #DriveBetterFutureTogether  #Toyotamotorthailand และตั้งค่าเป็น “สาธารณะ (Public)” เท่านั้น  
2. ส่งภาพประกวดผ่านช่องทาง Line Official @Toyotathailand
(สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน)

พร้อมลุ้นรับรับของรางวัลสุดพิเศษ
• รางวัลที่ 1 : บัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า  20,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่ 2 : บัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 2,000 บาท      จำนวน 40 รางวัล
• รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท      จำนวน 50 รางวัล
• รางวัลที่ 4 : บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า  1,000 บาท      จำนวน 50 รางวัล
• รางวัลที่ 5 : บัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema (1 รางวัล 2 ที่นั่ง)  มูลค่า 560 บาท จำนวน 459 รางวัล

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 และจะประกาศผลผู้โชคดีจำนวน 600 คน ในวันที่ 14 ต.ค. 2565 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ภาพถ่ายทุกภาพจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของโตโยต้า โดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจากข้อความ และภาพถ่ายที่ประทับใจที่สุดจำนวน 600 ภาพ โดยประกาศรางวัลผ่านช่องทาง Facebook / Line Official วันที่ 14 ตุลาคม 2565
2. ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือภาพแห่งความประทับใจ “Toyota 60th Anniversary Photobook” พร้อมระบุชื่อเจ้าของภาพ (ตามความสมัครใจ) โดยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ จะได้รับเกียรติตีพิมพ์เป็นหน้าปกสมุดภาพ พร้อมรับรางวัลบัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 20,000 บาท        
3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ผู้ได้รางวัล และถูกคัดเลือกจะมีส่วนร่วมในการบริจาค 100 บาท ให้การกุศลโดยโตโยต้า
5. ผู้ได้รางวัลและได้รับการคัดเลือก จะได้รับสมุดภาพโตโยต้า 60 ปี จำนวน 1 เล่ม พร้อมร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจเป็นครอบครัวโตโยต้าบน Website www.toyota.co.th
6. สงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกติกานี้เท่านั้น
8. ผู้ชนะการประกวดจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลผ่านช่องทางที่ท่านได้ร่วมกิจกรรม (Facebook / Line Official) ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้ อีเมล์ และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
9. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความ และการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกาและการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้
10. การคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลดำเนินการโดยบริษัทฯ เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ และเนื้อหาของข้อความ รวมถึงความสวยงามของภาพถ่ายเป็นสำคัญ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
11. การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล โดยอนุญาตให้โตโยต้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้ภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่เห็นสมควร รวมทั้งไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามกติกาการร่วมกิจกรรมครบทุกข้อ รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทฯ
13. ผู้ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
14. พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.toyota.co.th