โตโยต้ารับรางวัล Hall of Fame Best Employer Award 3 ปีซ้อน

โตโยต้ารับรางวัล Hall of Fame Best Employer Award 3 ปีซ้อน

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบริหารองค์กร และ นายพัฒนพงศ์ สิโรดม รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับมอบรางวัล Hall of fame “Best Employers award”  จาก ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ พร้อมด้วย นส.นภัส ศิริวรางกูล พาร์ทเนอร์ KINCENTRIC Best Employers Thailand 2022 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล Hall of fame จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษในวาระครบรอบ 20 ปี ของ Best Employer Award เพื่อมอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมากกว่า 3 ปี ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 16 องค์กร ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยผ่านเกณฑ์การตัดสิน 3 ด้าน ได้แก่

คะแนนความผูกพัน (Employee Engagement Score : EE) ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง มากกว่า 80% โดยมาจากการสำรวจความเห็นของพนักงานทุกคนภายในองค์กร

มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากการตรวจสอบระบบ HRM system (Audit) และการสุ่มสัมภาษณ์ความเห็นจากพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบาย โดยยึดโยงให้ความสำคัญในทุกมิติเกี่ยวกับพนักงาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และการสุ่มสัมภาษณ์ความเห็นจากพนักงาน

โตโยต้าเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรมาโดยตลอด และเชื่อมั่นเสมอว่า ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงาน พนักงานจะสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อสร้างผลผลิตที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าได้